Cari

Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyət istiqamətləri torpaqların dövlət idarəetməsinin təşkilindən, torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsinə və onların mühafizəsinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsindən, torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi, torpaqların  zəbt olunmasının və qanunsuz tikintilərin qarşısının alınmasından və cari il üçün müəyyən edilmiş plan-proqnoz tapşırıqlarının yerinə yetirilməsindən ibarətdir.